Informace o nás

Základní kynologická organizace Doudleby nad Orlicí

Počátky naší kynologické organizace spadají do roku 1956 a od té doby se věnujeme výcviku psů na našem doudlebském kynologickém cvičišti, které najdete na pravém břehu řeky Divoké Orlice nedaleko železniční tratě (směrem na Kostelec).

Organizace se zaměřuje především na výcvik služebních psů dle NZŘ (Národní zkušební řád).

Hlavní výcvik probíhá v neděli od 8:00 hod na cvičišti organizace.

 

Začátek historie naší organizace jeho spadá do roku 1956. Tehdy byl při Okresním výboru Svazarmu v Rychnově n. Kn. založen Okresní kynologický klub. O jeho vznik se velkou mírou zasloužil dlouholetý náčelník Karel Šklíba. Prvními členy, kteří stáli u kolébky tehdy nově vzniklé organizace, byli Karel Jaroš, Antonín Pelinka, Karel Doležal, Josef a Ladislav Mazurovi, Antonín Labský, Zdeněk Škoda, Miroslav Bárta a František Jindra. Ve spolupráci s Místním národním výborem v Doudlebech nad Orlicí a okresním výborem Svazarmu se podařilo od soukromě hospodařícího zemědělce pronajmout část neúrodné půdy na pravém břehu řeky Divoké Orlice nedaleko železniční tratě. Budování klubovny a cvičiště trvalo pejskařům asi dva roky.

Od té doby uplynulo mnoho let a celá organizace prošla mnoha změnami, ať již v úpravách prostor, či ve stylu výcviku. Na začátku spočívala činnost organizace ve výcviku služebních psů a dnes má snažení kynologů ryze sportovní charakter. Mnohdy stáli doudlebští pejskaři na pokraji zániku, ale jejich nadšení jim vždy pomohlo se vzchopit a pokračovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.